VOORWAARDEN FACEBOOK WINACTIE

• Deze actie wordt georganiseerd door Stretchtent-huren.nl. Voor deelname aan de winactie gelden onderstaande regels. Facebook is niet verantwoordelijk voor de winactie en vervult geen enkele rol in de winactie;

• Door deel te nemen aan deze winactie gaat de kandidaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden;

• Deelname aan deze actie is gratis;

• Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie;

• Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;

• Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;

• De winnaar wordt gekozen door Stretchtent-huren.nl. op basis van de meest originele/leuke reactie of foto;

• Deelname aan de winactie is alleen mogelijk tot en met woensdag 31 juli 2019.

• De winnaar wordt in de eerste week van augustus persoonlijk geïnformeerd via een bericht op Facebookmessenger. De winnaar krijgt tevens een bevestiging op zijn of haar e-mailadres;

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Stretchtent-huren.nl gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

• Medewerkers en medewerkers van nevenbedrijven van Stretchtent-huren.nl zijn uitgesloten van deelname;

• Stretchtent-huren.nl handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen;

• Stretchtent-huren.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de winactie en/of deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Stretchtent-huren.nl daardoor op enigerlei
wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer;

• Voor vragen of meer informatie over de winactie kunt u een e-mailbericht sturen naar info@stretchtent-huren.nl.